Du skaper livet ditt ved hvert valg du gjør

 

Eks på prosesser :

 

Oppnå det du ønsker

 • Finn ditt mål
 • Sett en handlingsplan
 • Kvalitetssikre handlingsplanen

 

Hvem har kontroll i livet ditt ?

 • Opplever du kontroll over ditt liv?
 • Hva , hvem kontroller ditt liv
 • Ta tilbake kontrollen i ditt liv

 

Veivalg ( aches of changes )

 • Hvor er du ?
 • Hva går du fra?
 • Hva går du til?

 

Hva er viktig for deg ?

 • Kjenner du dine kjerneverdier dine?
 • Hva skjer nå du følger din verdier?

 

Energikrukken

 • Hva tapper din krukke?
 • Hva gir din krukke påfyll?

 

Hvem er du ?

 • Bli kjent med dine ressurser
 • Tankefeller
 • Janteloven

 

Hva påvirker deg ?

 • Forstå hva og hvorfor du påvirkes
 • Bli kjent med din indre stemme

 

Indre stemmer

 • Hvem er de ?
 • Hva sier de?
 • Den gode intensjonen
 • Skap nye positive stemmer

 

Utbrenthet / ny ild

 • Info om utbrenthet
 • Veien tilbake
 • Tenn på din livsgnist igjen
 • Hva er viktig for deg?
 • Ta valg

 

Kommunikasjon

 • Forstår du andre?
 • Forstår andre deg ?
 • Forståelse blir innsikt

 

Et mål kan være så mangt :

Store som å få en ny jobb, en ny livssituasjon, realisering av en livsdrøm , gå ned i vekt

Små som å rydde i en garderobe, omprioritere hverdagen, endre en gammel vane

 

Det som er viktig for deg er kanskje ikke viktig for andre :

Dine verdier er din ledestjerne gjennom livet. De guider deg til og bort fra faktorer / situasjoner som ikke er riktige for deg. Å gå på tvers av sine verdier, kan innebære at vi blir syke.

 

Jeg vil, jeg kan og jeg får det til

Afli inspirasjon - en vei til endring * Ann Flikkkeid Øvre Haga vei 191 Årnes 95850156  ann@flikkeid.no  www. afli.no

www.afli.no