Hvorfor benytte en coach?

 

  • Har du en opplevelse av livet er en balansekunst på stram line?
  • Har du en opplevelse av livet ditt er kaos? Ting i livet som du ønsker å sortere?
  • Ønsker du å finne nye løsninger. Se nye muligheter. Ta valg.
  • Opplever du at du har kontroll i livet, eller er det andre faktorer

          som kontrollerer deg.

  • Utbrent? Ønske om å tenne gnisten igjen J

 

 

 

 

 

 

Afli inspirasjon - en vei til endring * Ann Flikkkeid Øvre Haga vei 191 Årnes 95850156  ann@flikkeid.no  www. afli.no

www.afli.no