Mine refaranser som en til en coach :

 

  • Ann Flikkeid er en coach utenom det vanlige!  Hennes solide erfaring med mennesker som søker etter nye muligheter i livet gjør at hun evner å bistå og se hver enkelt kunde og er kreativ, utfordrende og omsorgsfull i en herlig miks. Dette resulterer i at de som er så heldige å bli coachet av Ann finner igjen gnisten og beveger seg mot sine drømmer.

 

          Lene Fjellheim:    partner og coach            

          www.coachteam.no www.coachakadmiet.no

 

                  

 

  • Jeg var som de fleste svært negativ til å prøve nye ting .
    Husker jeg var tilbakeholden de første møtene, ville bare møte opp og bli ferdig med det.

          Jeg merket at Ann virkelig brydde seg og "trykket på riktige knapper", noe som også gjorde

          at jeg ble mer og mer åpen om mine problemer. Sammen tok vi tak i ting, som skyldfølelse,

          angst og depresjon - og ikke minst, noe jeg aldri har gjort med andre profesjonelle jeg har

          gått til - praktiske ting som økonomi/gjeld.
          Møtene med Ann har blitt en trygg base for meg, men de har jo hatt som mål at jeg skal     

          komme tilbake til livet.
          Derfor - mine aller beste anbefaling - og tusen takk for alt.

          Mvh     Morten H

 

 

 

  • Tålmodig. Klar. Tok meg på ordet om å utfordre mine "blindsoner". Engasjert. Fikk raskt innsikt i min problematikk.

 

Eli H. I. :    Psykodramaleder og lektor ved voksenopplæringen på Jessheim

 

Ullensaker kommune

 

 

 

  • Jeg har virkelig gått langt under huden for å tenke ut svar på spørsmålene dine - langt utenfor komfortsonen min. Samtidig er det deilig å kunne lufte ut tanker jeg delvis kjenner selv og vegrer meg for å dele med andre og tanker jeg kanskje ikke selv helt erkjenner selv en gang. Føler jeg har fått ny giv og jeg faktisk med et litt annet "forståelsesblikk"  på den - dvs ser noen nye sammenhenger.

          Takk for hjelp og konstruktiv bistand. Setter pris på din innsikt og evne til emapti med

          blanding av at jeg må finne ut dette selv men med biter av push. Uansett hvordan dette går  

          vet jeg at jeg er på vei til å finne kreftene, energien i meg. De er der inne - skjult men   

          kommer stadig oftere frem i lyset og får solt seg, godgjort seg, kost seg OG som jeg tror er 

          viktig få vist seg frem og vært stolt.

 

    S.S

 

 

 

  • Ann fremstår for meg som planleggende og strukturert, og stiller godt forberedt.

          Samtidig er hun kreativ og sprudlende i prosess, og som coach evner hun å være både    

          utfordrende og støttende på en gang.

          Camilla Grøneng  :    Senior IT Consultant   

 

         

   

 

  • Ann – du er vidunderlig, lyttende, seriøs og reflekterende, og som fargelegger verden og overrasker hver dag.

    Lag for lag

    

    Hilde Rosenberg  :  Karriere rådgiver 

  

          

 

 

  • Reflektert, troverdig coach som ser meg, støtter meg og utfordrer meg

 

    Lars Petersen :     Personal og organisasjons konsulent i Modum kommune 

 

     

     Modum kommune

 

 

 

 


 

 

 

Afli inspirasjon - en vei til endring * Ann Flikkkeid Øvre Haga vei 191 Årnes 95850156  ann@flikkeid.no  www. afli.no

www.afli.no